Diễn án Bộ môn Luật tố tụng dân sự với sinh viên ngành Luật CLC Khóa K45

Đăng vào 30/11/2022 00:00

Ngày 29/11/2022, tại Phòng Diễn án Tầng 1 Nhà B Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ môn Luật tố tụng dân sự đã thực hiện giờ diễn án cho sinh viên K45 Ngành Luật chất lượng cao. Đây là lần đầu tiên Bộ môn hướng dẫn sinh viên thực hiện hoạt động diễn án trực tiếp tại Phòng diễn án của Nhà trường. Sinh viên đón nhận nhiệt tình và hào hứng. Sau quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ việc, quy trình tố tụng, chuẩn bị kịch bản với sự hướng dẫn của Giảng viên PGS TS Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng Bộ môn Luật Tố tụng dân sự, sinh viên thực hiện một buổi diễn án trong thời gian khoảng 4 tiết học.

Một số hình ảnh của buổi diễn án: