Cơ cấu tổ chức của Khoa pháp luật dân sự

Đăng vào 03/03/2022 00:00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NÔI

KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Theo Quyết định số 470/QĐ-BTP ngày 06/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trên cơ sở tách Khoa Tư pháp của Trường đại học Luật Hà Nội thành Khoa Luật Dân sự và Khoa Luật Hình sự. Theo Quyết định số 420/QĐ-BTP ngày 19/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, tên gọi của Khoa được đổi thành Khoa Pháp luật dân sự.

Khoa pháp luật Dân sự gồm Ban Chủ nhiệm khoa, tổ bộ môn Luật Dân sự, tổ bộ môn Luật Hôn nhân và gia đình, tổ bộ môn Luật Tố tụng dân sự và Trung tâm Luật Sở hữu trí tuệ)

Giảng viên cơ hữu là 44 giảng viên, trong đó có 09  Phó giáo sư, 22 Tiến sỹ, 07 NCS và 09 thạc sỹ.

Thống kê từ năm 2010 đến nay, các Giảng viên trong Khoa có hơn 24 Đề tài cấp trường, 2 đề tài cấp Bộ đã được nghiệm thu, 332 các bài báo được đăng trên các tạp chí pháp lý

Khoa pháp luật dân sự tổ chức thành công nhiều chương trình học thuật như: Olympic Luật dân sự 2012, Civil Law Debate 2016.

Về Ban chủ nhiệm khoa Pháp luật Dân sự gồm có

PGS. TS Trần Anh Tuấn - Trưởng Khoa

PGS. TS Vũ Thị Hải Yến - Phó trưởng khoa

PGS. TS - Nguyễn Thị Lan - Phó trưởng khoa